آرتا تشخیص آداک نیز یکی از زیر مجموعه های هلدینگ بزرک ان. بی. اس کیش می باشد. مهمترین فعالیت این شرکت تولید، واردات و صادرات مواد دارویی تشخیصی ( ماده حاجب) می باشد. این داروها برای افزایش کنتراست در پرتونگاری در پزشکی و فیزیک پزشکی بکار می‌روند.

Demo Image

آرتا دارو آداک

ادامه مطلب

Demo Image

آرتا تجهیز آداک

ادامه مطلب

Demo Image

آرتا تشخیص آداک

ادامه مطلب