ضد عفونی کننده ها

شرکت Esteer Pharma GmbH آلمان بعنوان یكی از تولید کنندگان به نام مواد ضد عفونی کننده پزشكی و بیمارستانی دارای استانداردهای اتحادیه اروپا فعالیت می نماید. اهم محصولات این کمپانی دارای کاربرد بیمارستانی، پاراکیلینیك ، دندانپزشكی و عمومی دارد.

دانلود کاتالوگ