چشم اندازها

ما برآنیم تا با به کارگیری نیروهای متخصص و بهره گیری از فناوری روز دنیا و همچنین با افزایش درک نیازهای جامعه، فعالیت های خود را در زمینه نوآوری و تولید محصولات با کیفیت توسعه دهیم و با حضور گسترده تر در بازارهای داخلی و خارجی، در جهت کسب موقعیت برتر تلاش نماییم.


افق آینده مدیریت شرکت هلدینگ ان. بی. اس کیش همواره تاکید بر تشریک مساعی خود با سلامت عموم دارد که با یک استراتژی درمان دارویی موثر و کامل در روش های موجود در درمان بیماران به ظهور می رسد.

درحین تحقیق و پیشرفت، ان. بی. اس کیش عالی ترین تلاش خود را جهت آماده سازی برای عرصه های جدید در تجارت رو به رشد جهانی اختصاص می دهد. همچنین تلاش می کند تا بتواند پیوند های علمی خود با مدارس پزشکی، مهندسی و داروسازی های معتبر در کشور را محکم تر نماید.

 

 

Dietary Supplement
Dimeda Instrument
MR-Lux
Scanlux
Scanlux & MR-Lux
Dietary Sepplement