برنامه های راهبردی

هدف اصلی ما کمک به مردم برای داشتن زندگی شادتر و سالم تر و ایجاد یکی از موفق ترین شرکت های هلدینگ در زمینه تحقیقات، کیفیت، تولید، فروش درجهت ارتقاء سلامت جامعه می باشد.

عملکرد و روند کار ما بگونه ای طراحی شده است که به نتایج کیفی بالاتر از حد انتظار بیماران ، مشتریان ، شرکاء تجاری و قانون گذاران دست یابیم . ما در رابطه با تحقیق و توسعه ، ساخت و بازاریابی و راه حل های نوین سلامتی فعالیت داریم .

سعی و تلاش مدیران و کارشناسان این شرکت این است که در تمامی لحظات حامی و پشتیبان بیماران بوده و در تسکین و بهبود آلام آنها همراهشان هستیم.

 

Dietary Supplement
Dimeda Instrument
MR-Lux
Scanlux
Scanlux & MR-Lux
Dietary Sepplement