تاریخچه

سال 1380: با سیاست جدید دولت ایران در دادن آزادی بیشتر به شرکت های بخش خصوصی در زمینه تجارت، ان. بی. اس کیش (N.B.S. kish) تحت مجوز خاص از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان شرکت داروسازی ایجاد شد.
سال 1381: Termal^( ®) ثبت و وارد بازار ایران شد.
سال 1383: ان. بی. اس کیش در زمینه تجهیزات پزشکی همکاری خود را با شرکت های کره ای آغاز کرد.
سال 1385: 03/0 میلی گرم + 2 میلی گرم اتینیل استرادیول Chlormadinone به فارماکوپه ایران اضافه شد.
سال1386: ان. بی. اس کیش برنده مناقصه هلال احمر بود.
سال 1387: ابزار جراحی Dimeda مجددا راه اندازی و وارد بازار ایران شد.
سال 1388: Belara^( ®) و Scanlux^( ®) ثبت و وارد بازار ایران شدند.
سال 1389: 〖MR-lux〗^( ®) ثبت و وارد بازار ایران شد.
سال 1389: شروع ساخت واحد تولیدی دارویی آرتا گروه به عنوان زیر مجموعه ای از ان. بی. اس کیش.
از سال 1390تا اکنون: ساخت و بسته بندی انواع داروها و مکمل های رژیمی- غذایی

 

Dietary Supplement
Dimeda Instrument
MR-Lux
Scanlux
Scanlux & MR-Lux
Dietary Sepplement